TAKSÄKERHETSBERÄKNAREN

Med Moniers Taksäkerhetsberäknare kan du enkelt konfigurera erforderlig taksäkerhetsutrustning. Efter inmatning av antal och/eller längd så erhålls ett underlag som kan skickas direkt till Moniers kundtjänst. Snabbt, enkelt och tidsbesparande!


Takyta 1 Produkt Antal Längd Takmaterial Kulör Alternativ
Takstege 1 (Roof ladder)
Bärläktsteg 1 (Batten step)
Glidskyddspaket 1 (Slide guard set)
Skyddsräcke för taklucka (paket) 1 (Guard rail)
Gångbrygga 1 (Walkway)
Handräcke till gångbrygga 1 (Handrail)
Skorstensplatå 60 cm 1 (Chimney platform)
Säkerhetskrok för livlina 1 (Safety hook) Endast för takpannor
Nock och Takfotsräcke 1 (Ridge and eave rail)
Snörasskydd profildurk 1 (Snow guard)