TAKSÄKERHETSBERÄKNAREN

Med BMI Taksäkerhetsberäknare kan du enkelt konfigurera erforderlig taksäkerhetsutrustning. Efter inmatning av antal och/eller längd så erhålls ett underlag som kan skickas direkt till BMI kundtjänst. Snabbt, enkelt och tidsbesparande!


Takyta 1 Produkt Antal Längd Takmaterial Kulör Alternativ Ange längd på vajer (beställningsvara)
Takstege 1 (Roof ladder)
Vajersystem för Takstege
Bärläktsteg 1 (Batten step)
Glidskyddspaket 1 (Slide guard set)
Skyddsräcke för taklucka (paket) 1 (Guard rail)
Gångbrygga 1 (Walkway)
Handräcke till gångbrygga 1 (Handrail)
Vajersystem för gångbrygga
Skorstensplatå 60 cm 1 (Chimney platform)
Livlinefäste (Life line anchor point)
Nock och Takfotsräcke 1 (Ridge and eave rail)
Snörasskydd profildurk 1 (Snow guard)
Solpanelsfäste 1 (Solar panel fixing)